Women in sport: applicability of available reference intervals for inflammation and coagulation parameters

Intenzivna fizička aktivnost uzrokuje značajne metaboličke i funkcionalne promjene te adaptacije u tijelu sportaša. Te adaptacijske promjene obuhvaćaju stanice, tkiva, organe kao i cijeli organizam rezultirajući promijenjenim biokemijskim, hematološkim i koagulacijskim parametrima. Postoji mnogo dokaza da imunosni i koagulacijski sustav u tijelu čini dva obrambena mehanizma koji radeći u sinergiji, održavaju homeostazu organizma. Upala vodi do aktivacije koagulacije, dok koagulacija značajno utječe na protuupalnu aktivnost. Glavnu poveznicu između dva sustava čine vanjski put zgrušavanja, trombin, protein C te fibrinolitički sustav. Postoji dosta literaturnih podataka o promjenama u ta dva obrambena mehanizma u sportaša, međutim većina studija je izvedena nakon intenzivne fizičke aktivnosti. Cilj ovog projekta uključuje, po prvi puta, provjeru primjenjivosti općih referetnih intervala u sportašica za parametre upale i koagulacije, u standardiziranim predanalitičkim uvjetima, a prije intenzivne fizičke aktivnosti. Također, drugi cilj studije podrazumijeva jednogodišnje praćenje u promjenama analita i posljedično izračun biološke varijabilnosti za navedene parametre u sportašica.

Nositelj projekta je FOOZOS, suradnici na projektu su Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Klinička bolnica „Sveti Duh“ te Medicinski fakultet  Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Voditeljprojekta je izv.prof.dr.sc. Tihomir Vidranski.