Intercultural Education - Conference Proceedings 4th International Scientific and Professional Conference


Cijena: 84,00 kn
Cijena / kg
€11.15
Opis

Zbornik s 27 znanstvenih i stručnih radova i 48 autora/ica iz zemlje i inozemstva, tiskan je na engleskom jeziku s relevantnim temama u području interkulturalne pedagogije iz različitih disciplinarnih i interdisciplinarnih perspektiva na osnovi provedenih istraživanja te znanstvenih, akademskih i profesionalnih uvida autora/ica i s recenzentskim procesom pojedinačnih radova, kao i cijelog zbornika s domaćim i međunarodnim neovisnim recenzentima.

Zbornik s IV. Međunarodne znanstvene i stručne konferencije Obrazovanje za interkulturalizam naglašava i rasvjetljava pojedine probleme s kojima se susreću djeca, učenici, roditelji, odgojitelji, nastavnici i društvo tijekom zadnjih desetljeća velikih promjena. Multikulturalna društva, interkulturalni odnosi, različite kulture u suživotu, dvojezičnosti, djeca izbjeglica i prognanika, različitosti u društvu, kulturi, umjetnosti i odgojno-obrazovnoj praksi su elementi na čijem poboljšanju treba raditi svakodnevno kako bi se unaprijedio život za suživot o čemu svjedoče  teme znanstvenih i stručnih radova ovog zbornika. 

Značajan broj radova usmjeren je istraživanju različitosti u kontekstu suvremenih kurikuluma koji obogaćuju odgojno-obrazovnu praksu. Pojedini znanstveni radovi naglašavaju posebnost u odgojno-obrazovnoj brizi prema učenicima koji manifestiraju posebnosti različitih oblika i specifičnostima u odgoju i obrazovanju istražujući pri tom ADHD, pismenost gluhe djece, dvojezičnost i dr. s modelima podrške različitima. Interkulturalizam je naglašen i u umjetnosti te nekoliko radova elaborira važnosti primjene tradicijske glazbe, posebno zavičajnoga folklornog izričaja u nastavi i izvannastavnim aktivnostima.

 

Urednik/ci: Mlinarević, Vesnica ; Brust Nemet, Maja; Husanović Pehar, Jasmina

Izdavač: Faculty of Education ; Croatian Academy of Sciences and Arts, the Centar for Scientific Work in Vinkovci

Godina izdanja: 2021.

Broj stranica: 380

ISSN: 1849-7209

Košarica

 x 

Košarica je prazna.