U ostvarivanju akademskih standarda i potreba svih dionika u visokom obrazovanju, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, u skladu s definiranom Strategijom razvoja, misijom i vizijom Fakulteta, odgovoran je sustavno i trajno osiguravati i unapređivati kvalitetu unutar svih svojih procesa. Sustav za osiguravanje kvalitete služi uspostavljanju načela, kriterija i metoda u održanju i unapređivanju visokog obrazovanja, znanstveno-istraživačkog rada, međunarodne suradnje i prepoznatljivosti te stručnih i administrativnih poslova na Fakultetu.

Politika kvalitete Fakulteta predstavlja izjavu dekana Fakulteta o pravcu u kojem će voditi Fakultet te potvrđuje trajno opredjeljenje za unapređivanjem sustava za kvalitetu.

Svrha je sustava razvijanje kulture kvalitete i poboljšavanje funkcionalnosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete primjenom mehanizama praćenja i analiziranja povratnih informacija svih dionika u sustavu.

Radi ostvarenja postavljenih zadataka i ciljeva Fakultet će se posvetiti praćenju i unapređivanju kvalitete u sljedećim područjima vrednovanja:

  • strategija, razvoj i funkcioniranje sustava za kvalitetu
  • unapređivanje kvalitete nastavne djelatnosti, znanstveno-istraživačke djelatnosti, međunarodne prepoznatljivosti i mobilnosti studenata i nastavnika, ljudskih i materijalnih resursa
  • provođenje unutarnjeg vrednovanja sustava za osiguravanje kvalitete
  • razvijanje interne kulture kvalitete
  • postizanje što višeg stupnja razvijenosti sustava za kvalitetu u skladu s ESG standardima
  • osiguravanje javnosti djelovanja i učinkovite informiranosti.

Unapređivanje sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti definirano je u Strategiji razvoja Fakulteta 2017.-2021. koja je temelj daljnjeg planiranja i izrade planova u sustavu osiguranja kvalitete. U Strategiji su jasno opisani opći i posebni ciljevi koji su mjerljivi, izvodljivi, relevantni i vremenski zadani, čime se omogućava operacionalizacija Strategije kao i provođenje, ostvarivanje i nadzor postavljenih zadataka i ciljeva Fakulteta.

Strategija sustava osiguravanja kvalitete po potrebi se revidira i prilagođava novonastalim potrebama.