Predstavljanje knjige Jeziku je svejedno: hrvatski jezik između lingvistike i ideologije

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti poziva vas na predstavljanje knjige i izlaganje
Jeziku je svejedno:
hrvatski jezik između lingvistike i ideologije
 
autora Anđela Starčevića, Mate Kapovića i Daliborke Sarić s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
 
Knjiga će biti predstavljena 5. prosinca 2019. u 18 sati u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, Slavonski Brod te 6. prosinca 2019. u 10 sati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek, nastavna zgrada, prostorija br. 31.
Knjigu će predstaviti i izlaganje održati autori prof. dr. sc. Mate Kapović i doc. dr. sc. Anđel Starčević.
Predstavljanja će moderirati izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar.
 
Nekoliko riječi o knjizi i izlaganju:
 
Lingvistika i njezine spoznaje kroz zadnjih stotinjak godina prilično su slabo prisutne i poznate u javnoj sferi u Hrvatskoj, što se vidi i po tome što velik broj prosječnih govornika redovito smatra da je glavna zadaća lingvista da propišu i „skrbe“ o „pravilnom“ jeziku tj. o standardnom dijalektu, koji se najčešće doživljava kao jedini legitimni pojavni oblik društveno konstruiranih „jezika“. Taj stav nije stran niti nekim hrvatskim lingvistima, koji u javnosti promoviraju subjektivne, ideološke i preskriptivističke stavove o jeziku kao da se radi o znanstvenim, neutralnim i neupitnim jezičnim činjenicama. Budući da prosječni govornici često nisu metalingvistički osviješteni i ne prepoznaju ideološku prirodu preskriptivističkih zabrana, prihvaćaju ih kao obvezujući pogled na jezik i potom razvijaju jezičnu nesigurnost, strah od jezika, jednom riječju – šizoglosiju, zbog čega se ponekad i sami isključuju iz javnog diskursa. U ovom izlaganju autori će iz perspektive kritičkog pristupa jezičnoj politici i planiranju predstaviti rezultate višegodišnjeg istraživanja hrvatskog preskriptivizma odnosno „jezičnog savjetništva“ te na primjerima ilustrirati klasifikaciju jezično-izvanjezičnih ideologija koje se promoviraju putem „jezičnih savjeta“ u raznim medijima. Zbog štetnog učinka pojedinih ideologija – stigmatizacije nestandardnih dijalekata, kljaštrenja standardnog dijalekta i društvenog isključivanja velikog broja ljudi – od iznimne je važnosti da prvenstveno lingvisti, a potom i drugi govornici, trajno promišljaju ideološku stranu vlastitih mentalnih predodžbi i stavova o prirodi i strukturi jezičnih pojava, kao i metaforičke modele kojima se služe kako bi o njima raspravljali. Velik dio rezultata ovog istraživanja objavljen je u knjizi Jeziku je svejedno (Sandorf, 2019), a u izlaganju će se predstaviti i neke od prvih reakcija preskriptivistâ na nju.