Poziv na 5. međunarodnu znanstvenu konferenciju "Od aktivnog djetinjstva do zdravog starenja"

5. međunarodna znanstvena konferencija

Novi Sad, Republika Srbija, 11. do 13. travnja 2019.

5th International Scientific Conference

Novi Sad, Serbia, April 11th – 13th 2019

Fakultet za sport i fizičku kulturu Sveučilišta u Novom Sadu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet za sport i fizičku kulturu Sveučilišta u Crnoj Gori i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organiziraju 5. međunarodnu znanstvenu konferenciju „Od aktivnog djetinjstva do zdravog starenja“ (5th International Scientific Conference „From Active Childhood to Healthy Aging“) koja će se održati u Novom Sadu, Republika Srbija, od 11. do 13. travnja 2019. godine.

Poveznica: http://eqol.rs/