Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij inkluzivnog odgoja i obrazovanja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ INKLUZIVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

u akademskoj godini 2018./19.

za  stjecanje  akademskog naziva

sveučilišni specijalist inkluzivnog odgoja i obrazovanja   (univ. spec. inkl. educ)

 

PRAVO PRIJAVE ZA UPIS imaju:

  • magistri primarnog obrazovanja te diplomirani učitelji
  • magistri ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • magistri psihologije te diplomirani psiholozi/profesori psihologije
  • magistri pedagogije te diplomirani pedagozi
  • magistri edukacijske rehabilitacije te diplomirani rehabilitatori
  • magistri logopedije te diplomirani logopedi
  • magistri socijalne pedagogije te diplomirani socijalni pedagozi
  • magistri socijalnog rada te diplomirani socijalni radnici
  • magistri struke nastavničkog smjera te profesori
  • magistri struke srodnih usmjerenja, uz uvjet završene pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

* Na Natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima (prijavni obrazac, europass obrazac za životopis, obrazac izjave o plaćanju troškova studija) koji se nalaze na mrežnoj stranici Fakulteta www.foozos.hr, kao privitak tekstu Natječaja. Iste je moguće zatražiti i putem e-adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Program studentima omogućuje stjecanje kompetencija na području razumijevanja i primijene različitih modela savjetodavnog i rehabilitacijskog rada s osobama s invaliditetom i/ili djecom s teškoćama u razvoju, kao i usvajanje potrebnih savjetodavnih i psiho-rehabilitacijskih vještina, načina procjena i praćenja razvoja različitih populacija  (djeca i mladi s teškoćama  u razvoju ili izloženi  čimbenicima rizika, kao i odrasle osobe s invaliditetom)   te profesionalne etike u sklopu različitih programa inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.foozos.hr

 

BROJ UPISNIH MJESTA:  20*

*minimalan broj studenata potreban za izvođenje programa

 

TRAJANJE STUDIJA I VISINA ŠKOLARINE: Poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja traje dvije godine (četiri semestra). Školarina jedne godine  studija iznosi 30.000,00 kuna.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 28. veljače 2019.

Intervju s prijavljenim pristupnicima održat će se tijekom ožujka.

POČETAK IZVOĐENJA NASTAVE: travanj 2019

 

Prijave se dostavljaju  na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Cara Hadrijana 10

31 000  Osijek

Informacije na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Napomena: Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li navedeni  u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.