Projekt "Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU"

Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri koja djeluje pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku među 70 je izabranih udruga i neformalnih grupa studenata koje će sudjelovati u projektu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom "Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU" u 2021. godini. Glavni je cilj projekta promicanje europskih politika te informiranje i edukacija studentske populacije o mogućnostima korištenja fondova Europske unije kao i brojnim mogućnostima koje proizlaze iz EU fondova i Programa Unije. Voditeljica projektnog tima Udruge studenata Futuri Magistri je Ivona Dujček, predsjednica Udruge, a ostali članovi tima su: Marija Đaković, Igor Ilić, Nikolina Jozić, Matea Lugarić, Tihana Novoselac, Ines Pernička i Barbara Pilj.