Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda za Interdisciplinarno područje znanosti, (izborna polja: 6.03. filologija i 8.05. obrazovne znanosti) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Postupak izbora, jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda za Interdisciplinarno područje znanosti, (izborna polja: 6.03. filologija i 8.05. obrazovne znanosti) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, završen je odlukom  Fakultetskog vijeća od 27. ožujka 2019. godine.

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.