NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ OBRAZOVNE ZNANOSTI I PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA u akademskoj 2021./2022. godini

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ
 OBRAZOVNE ZNANOSTI I PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA
u akademskoj 2021./2022. godini
 
 
I.
Na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja upisuje se 25 studenata.
 
II.
Opći podatci o studiju
 
1. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij  Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja izvodi se u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti. Studij  traje tri godine (šest semestara) i zadnja je godina predviđena za izradu i obranu doktorskog rada.
2. Završetkom studija stječe  se 180 ECTS i akademski stupanj doktora znanosti.
 
III.
Uvjeti upisa na studijski program
 
1. Studij mogu upisati pristupnici koji su prethodno završili:
a) integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij,
b) diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
c) sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja iz drugih područja znanosti,
d) diplomski studij na nastavničkom fakultetu prema ranijim programima koji je izjednačen s akademskim zvanjima stečenim prema novom studijskom programu,
 
2. Studij je otvoren i za upis svih drugih stručnjaka koji su završili nenastavničke programe, ali su nakon studija stekli licencu za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te cjeloživotnom obrazovanju mladih i odraslih stjecanjem dodatnih pedagoških kompetencija za rad u osnovnim i srednjim školama te u području odgoja (program 60 ECTS bodova ili s tim izjednačeni programi).
 
3. Pristupnici koji nisu završili diplomske studije iz polja obrazovnih znanosti mogu se prijaviti i upisati uz uvjet prethodnog polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis  usporedit će studijske programe pristupnika i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

4. Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnom poslijediplomskom studiju povjerenstvo za upis na doktorski studij može priznati dio obveza na ovom doktorskom studiju.

 
IV.
Prijava na natječaj (na propisanom obrascu) mora sadržavati:
• Osobne podatke pristupnika
• Životopis
• Popis prethodno objavljenih znanstvenih ili stručnih radova
• Potvrda o sudjelovanju  na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti ili srodnih područja
• Dokaz o državljanstvu
• Ovjerena preslika diplome o završenom studiju
• Prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom
• Dvije preporuke sveučilišnih profesora – ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,50
• Izjava pristupnika ili potvrda ustanove o preuzimanju i izvršavanju obveze plaćanja školarine (na propisanom obrascu) 
 
Prijave se podnose osobno ili šalju poštom od 31. svibnja 2021. do 15. srpnja 2021. na adresu:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, s naznakom „za prijavu na doktorski studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja“
 
V.
Troškovi studija
1. Ukupna školarina, u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja iznosi 63.000,00 (10.500,00 kuna po semestru)
 
2. Školarina se uplaćuje prije upisa u semestar na IBAN Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti HR1825000091102044575; odnosno na dan upisa  direktnom uplatom putem POS aparata u Uredu za studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (Cara Hadrijana 10, Osijek).

VI.

1. Pristupnici će biti birani prema listi prvenstva oblikovanoj na temelju uspjeha na prethodno završenom studiju, broju objavljenih znanstvenih i/ili stručnih radova, radnom iskustvu na znanstvenim projektima koje financira MZO,  Hrvatska zaklada za znanost, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH ili međunarodnim znanstvenim projektima te na temelju ocjene izrađenog i prezentiranog prednacrta istraživanja.
 
2. Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
3. Detaljnije informacije o studiju mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta, elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te u Uredu za studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek.
 
Napomena: Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li navedeni  u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Prilozi: