Ako želite sudjelovati u Alumni FOOZOS aktivnostima:
- kao predavač
- kao domaćin u svojoj ustanovi ili mentor studentima
- kao organizacijska podrška
ili ako imate bilo kakvih drugih prijedloga ili pitanja, slobodno se javite na e-mail: alumni@foozos.hr ili nas nazovite na: +385 31 321 731

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Centar Alumni FOOZOS
Cara Hadrijana 10
31000 Osijek, Hrvatska
E-mail: alumni@foozos.hr
Tel: ++385 (0)31 321-700, 321-731
Fax: ++385 (0)31 321-899

Kontakt
Kontaktirajte nas putem sljedećeg kontakt obrasca