Održana Međunarodna znanstvena konferencija Didactic Challenges IV: Futures Studies in Education

26. i 27. svibnja 2022. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana je Međunarodna znanstvena konferencija Didactic Challenges IV: Futures Studies in Education. Prva konferencija pokrenuta je 2012. godine na inicijativu prof. dr. sc. Anđelke Peko i prof. dr. sc. Ladislava Bognara te je ovoga puta proslavljena i 10. godišnjica njenoga postojanja. Konferencija je organizirana u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima (Republika Hrvatska), Pedagoškim fakultetom, Sveučilišta u Mariboru (Republika Slovenija) te Filozofskim fakultetom, Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju (Republika Sjeverna Makedonija). Konferencija je nadmašila sva očekivanja jer se na nju prijavio čak 171 sudionika sa 91 radom, a sudionici su bili prisutni iz 12 zemalja što dodatno govori o njenoj prepoznatljivosti na svjetskoj razini. Ove je godine konferencija bila posvećena studijama budućnosti, istraživanjima i promišljanjima o aktualnim temama/izazovima i budućim projekcijama u odgoju i obrazovanju. S obzirom na broj sudionika i raznolikost tema, konferencija je poprimila interdisciplinarni pristup te time doprinijela širem akademskom krugu i dala novu notu ovome još uvijek nedovoljno istraženome fenomenu.

Prvi dan, plenarni predavači bili su Professor Sohail Inayatullah, Ph. D., UNESCO Chair in Futures Studies, Sejahtera Centre for Sustainability and Humanity, IIUM. Tamkang University, Futurist-in residence, Government of Abu Dhabi, Department of Culture and Tourism koji je prvi predstavio temu EDUCATIONAL FUTURES IN DISRUPTIVE TIMES. Druga plenarna predavačica bila je Associate Professor Renata Jukić, Ph. D., Faculty of Humanities and Social Science, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia koja je predstavila svoju temu WHAT AWAITS TEACHERS IN THE FUTURE?

Drugi dan, plenarni su predavači bili Professor Milena Ivanuš Grmek, Ph. D. Dean, Faculty of Education, University of Maribor, Slovenia koja je predstavila temu HOW TO REALIZE STUDENT- AND TEACHER-CENTRED LEARNING AND TEACHING IN HIGHER EDUCATION? Drugi plenarni predavač, drugi dan bio je Associate Professor Tomislav Topolovčan, Ph. D., Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Croatia koji je predstavio svoju temu THE UNKNOWN ABOUT THE KNOWN: MYTHS ABOUT TEACHING, SCHOOL, LEARNING, INSTRUCTION AND EDUCATION