Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja - Osijek

 

Trajanje studija:

3 godine – 6 semestara

(180 ECTS bodova)

 

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.)

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

  • osposobljenost za samostalan rad u standardnim predškolskim programima u predškolskim ustanovama,
  • samostalan rad u redovitim odgojnim skupinama djece rane i predškolske dobi,
  • samostalan rad u programima pedagoških radionica i igraonica
    Postotak Bodovi
Vrednovanje ocjena srednje škole   45% 450
Obvezni dio državne mature      
Hrvatski jezik razina A 25% 250
Matematika razina B 15% 150
Strani jezik razina B 15% 150
Druga posebna postignuća      
Završena osnovna glazbena škola   5% 50
Izravan upis      
- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije

 

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja - Slatina

 

Trajanje studija:

3 godine – 6 semestara

(180 ECTS bodova)

 

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.)

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

  • osposobljenost za samostalan rad u standardnim predškolskim programima u predškolskim ustanovama,
  • samostalan rad u redovitim odgojnim skupinama djece rane i predškolske dobi,
  • samostalan rad u programima pedagoških radionica i igraonica

 

    Postotak Bodovi
Vrednovanje ocjena srednje škole   45% 450
Obvezni dio državne mature      
Hrvatski jezik razina A 25% 250
Matematika razina B 15% 150
Strani jezik razina B 15% 150
Druga posebna postignuća      
Završena osnovna glazbena škola   5% 50
Izravan upis      
- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije