Metodički pristupi nastavi

Borić, Edita ; Borić Letica, Ivana

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-81-6

S hrvatskim na ti: Zbirka zadataka iz hrvatskoga jezika za studente učiteljskih i predškolskih studija

Trtanj, Ivana

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-83-0

Likovna kultura i likovne tehnike : Sveučilišni udžbenik za 1. godinu integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga Učiteljskoga studija

Šošić, Marko

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019 .

ISBN 978-953-6965-75-5

Bibliografija "Života i škole" 1982. - 2017.

Dubovicki, Snježana ; Munjiza, Emerik

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-89-2

Education and training as basis for future employment : proceedings from International conference

Matanović, Damir ; Uemura, Arata (ur.)

Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education ; Wakayama University Japan, Faculty of Economics, 2019.

ISBN 978-9536365-85-4

Dijete i jezik danas - Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku

Majdenić, Valentina ; Trtanj, Ivana ; Živković Zebec, Vedrana (ur.)

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-73-1

Literarna stvaraonica: Zbornik literarnih radova učenika u radionici kreativnoga pisanja

Rački, Željko (ur.)

Osijek: Grad Osijek ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-84-7

Perolagana noć

Berbić-Kolar, Emina (ur.)

Slavonski Brod: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-79-3

Najbolji dar

Nedić, Ljubica

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti; Dječji vrtić Osijek, Podcentar Sunčica; Darda: Osnovna škola Darda, 2019.
ISBN  978-953-6965-87-8  

Izazovi digitalnog svijeta

 

Velki, T. i Šolić, K. (ur.)

Izazovi digitalnog svijeta

Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-88-5

Izazovi digitalnog svijeta

Radno vrijeme

Knjižnica je otvorena svakog radnog dana od 7:30 do 20:00 sati.