ISO 9001

ISO 9001 je međunarodna norma koja definira zahtjeve koje organizacija mora ispunjavati kako bi mogla obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima korisnika usluga i relevantnim propisima. Primjenjiva je na sve vrste organizacija: profitne i neprofitne, proizvodne i uslužne, male i velike. Dokumenti i aktivnosti koje organizacija provodi u skladu s normom zajednički se nazivaju sustav upravljanja kvalitetom. Usvajanje sustava upravljanja kvalitetom strateška je odluka organizacije koja može poboljšati sve performanse i osigurati temelje za održivi razvoj.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti trajno je orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa što dokazuje posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 koji mu je dodijeljen 21. ožujka 2016. godine. Ovim certifikatom dokazuje se da je sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti usklađen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. Standard se primjenjuje u svim procesima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti: znanstveno-istraživačkom, nastavnom, administrativnom i upravljačkom.

Prihvaćanjem odgovornosti za kontinuirano unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete, Fakultet donosi Politiku kvalitete kojom utvrđuje temeljna načela uspostave sustava upravljanja kvalitetom. Kvalitetno planiranje i jasna definicija ciljeva jedan je od osnovnih preduvjeta za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom pa se stoga planiraju i poduzimaju mjere za razvoj, primjenu i poboljšanje djelotvornosti cjelokupnog sustava.

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku