Obavijesti

Natječaj za dodjelu nagrade

Organizacijski odbor 8. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2019 objavljuje Natječaj za dodjelu nagrade za najljepšu studentsku fotografiju na temu Svjetskog dana voda te Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji studentski rad na temuSvjetskog dana voda.Više informacija u priloženim dokumentima.

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku