Prijave na novi ciklus programa Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) - modul A, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, u akademskoj 2018./2019.godini, organiziraPedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) - modul A, za novu skupinu polaznika u Slavonskom Brodu.

Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Program  izobrazbe mogu upisati:

 1. pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
 2. pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova

Svaki pojedini kolegij predviđen planom i programom Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova. Program Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita.

Cijena programa je 7.500,00 kn.

Rok za prijavu na program je 25. travnja 2019.

Pristupnici koji žele upisati program Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe mogu podnijeti pisanu prijavu osobno u Ured za studente, e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, dislocirani studij u Slavonskome Brodu, Gundulićeva 20, 35000 Slavonski Brod. 
Nastava se organizira u dva semestra, a izvodi se u Slavonskom Brodu -subotom od 8,30 sati prema rasporedu.

Planirani početak predavanja je 27. travnja 2019. Obavijest o upisu i raspored predavanja s potrebnim uputama pristupnici će dobiti pravovremeno.


Za upisje potrebno pripremiti sljedeće dokumente:

 • original (na uvid) i presliku diplome o završenom fakultetu (nije potrebna ovjera javnobilježnička)
  • presliku rodnoga lista 
  • presliku domovnice 
  • 2 fotografije (3,5 x 4,5 cm)
  • potvrdu o uplati školarine (7.500,00 kn u cijelosti na žiro račun Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, IBAN:HR1825000091102044575, model: HR67, poziv na broj odobrenja polaznikov OIB, te dodati u nastavku -142)

Plaćanje je moguće izvršiti i na Fakultetu (u Uredu za studente-Slavonski Brod) Maestro VISA i MasterCard karticama za korisnike Addiko Bank d.d., Maestro i VISA debitnim karticama za korisnike Privredne banke Zagreb d.d., te American Express karticama od 1-6 rata. 

Kontakt:
Ured za studente; e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 035/492-643 i 035/492-640
Prijamni ured dekana; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 031/321-700

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.