Preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih - Mladi, kako ste?

 

PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJE JE U LIPNJU 2023. GODINE ZAPOČEO S PROVEDBOM PROJEKTA „MLADI, KAKO STE?“, FINANCIRANOG SREDSTVIMA EU KROZ PROGRAM ERASMUS+.

Partner na projektu je Osječko-baranjska županija. Glavni cilj projekta, bio je  podići razinu svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko-baranjske županije u  području mentalnog zdravlja, a provedbom svih planiranih projektnih  aktivnosti osnažili smo mlade (krajnje korisnike) za aktivno  sudjelovanje, kako bi u dijalogu s donositeljima odluka (dionicima u  području rada s mladima) u svojoj lokalnoj zajednici, kreirali  preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih.

Projekt Mladi, kako ste?,  na temu mentalnog zdravlja mladih,  kroz aktivnosti istraživanja i rasprava s mladima u lokalnih sredinama,  uključio je veliki  broj mladih i donositelja odluka s područja  Osječko-baranjske županije. Upitnik u istoimenom istraživanju  ispunilo je  1213 mladih, a na javnim događanjima u Osijeku, Valpovu,  Donjem Miholjcu, Belom Manastiru, Našicama i Đakovu sudjelovalo je  ukupno  179 mladih i 76 donositelja odluka.

Upravo je tema mentalnog zdravlja mladih, nakon suočavanja s krizom  pandemije korona virusa, postala vrlo aktualna te smo ovim projektom  htjeli odgovoriti na potrebu mladih da se s njima razgovora o njihovom  mentalnom zdravlju.

Vjerujemo  da će sve ono što su nam oni rekli, biti dobra početna  točka za pozitivne promjene u našoj zajednici, a sve ono što će se u  budućnosti događati u smislu jačanja podrške mladima,  biti
utemeljeno na  aktualnim potrebama mladih.

Projektne aktivnosti su od samog početka bile usmjerene na sve mlade iz  naše županije, s posebnim naglaskom na one koji dolaze iz manjih i  ruralnih mjesta,  kako bi se mogle doznati i njihove potrebe, u ovom  slučaju čuti njihova razmišljanja vezano za mentalno zdravlje mladih,  a potom i detektirati adekvatnu vrstu podrške koja im je, vezano za ovu  temu, potrebna.  S druge strane, u projekt smo uključili i velik broj dionika koji rade  s mladima koji, kroz kreiranje novih procesa, usluga, projekata i  programa mogu pomoću mladima u izazovima s kojima se susreću.

Svi zaključci, konkretni prijedlozi, potkrijepljeni stavovima mladih i  opisom konkretnih izazova s kojima se susreću, dobiveni tijekom  istraživanja te na raspravama u lokalnim zajednicama su zapisani i  sumirani kao preporuke.

Preporuke su opisne, ali ponajviše imaju cilj ponuditi praktične smjernice svima onima koji svakodnevno rade s mladima  – nastavnicima i stručnoj službi u obrazovnim institucijama, socijalnim radnicima i drugim pomagačkim zanimanjima, predstavnicima udruga mladih, zdravstvenim radnicima.. i svim drugima koji u nekom segmentu svog rada, uključuju mlade.

I što je također važno, poslužit će kao relevantan prikaz potreba mladih (u važnom području njihovog mentalnog zdravlja) za predstojeću izradu dokumenta – Program za mlade Osječko-baranjske županije.

Dokument “Preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih na području Osječko-baranjske županije” dostupan je na POVEZNICI

Ovo je zaista značajan dokument čije praćenje i korištenje u radu se očekuje od strane dionika iz javnog i civilnog sektora, ali svakako može poslužiti i kao putokaz općoj javnosti, za bolje razumijevanje potreba mladih.

  • naslovnica 3
  • naslovnica 4