Upisana prva generacija na doktorski studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti upisana je prva generacija doktoranada na sveučilišnom doktorskom studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja. U subotu 14. studenoga 2020. održan je prijem prve generacije. Prijemu su nazočili polaznici i nastavnici koji će izvoditi nastavu na ovome doktorskom studiju. Polaznike je pozdravila voditeljica doktorskoga studija izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar. Voditeljica studija uputila je polaznike u tijek studiranja, način izvršavanja obveza i izbor mentora i teme doktorskoga rada. Tajnica doktorskoga studija, gospođa Sandra Bilonić dala je administrativne upute te informacije vezane uz korištenje knjižnice i knjižničnih usluga. Doktorski studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja je interdisciplinarni doktorski studij koji je vrlo specifičan i poseban u odnosu na druge slične doktorske studije jer je uz temeljna znanja iz područja obrazovnih znanosti usmjeren na baštinu i to na baštinu promatranu kroz humanističke i prirodne znanosti. Na studiju doktorandi slušaju i polažu pet obveznih kolegija, tri u prvom semestru, dva u drugom te biraju tri izborna kolegija prema slobodnom izboru, jedan u zimskom i dva u ljetnom semestru. Odabirom izbornih kolegija usmjeravaju se prema temi i području svoga budućega znanstvenoga istraživanja. U prvu generaciju upisano je 18 polaznika, od kojih je jedna polaznica strana državljanka (državljanka Republike Mađarske) te je upisan i jedan pripadnik romske nacionalne manjine što ovome doktorskome studiju daje posebnu težinu i važnost. S obzirom na izvrsnost nastavnoga kadra koji će predavati na ovome doktorskom studiju, vjerujemo da će ovo uistinu biti doktorski studij koji će iznjedriti buduće vrhunske znanstvenike koji će unaprijediti kako akademsku zajednicu tako i zajednicu kojoj pripadaju, odnosno u kojoj žive i rade.