Prijave za motivacijski razgovor - Preddiplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija Istaknuto

Prijava je valjana isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i do 9. rujna 2022. dostavio dokaz uz popunjene obrasce.

Upute prijavu za motivacijski razgovor EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

Obrazac za motivacijski razgovor Edukacijska rehabilitacija