Anketiranje u istraživanju EUROGRADUATE Istaknuto

12. prosinca 2022. godine, započelo je anketiranje u istraživanju EUROGRADUATE. Anketiranje se provodi na način da osobe koje su stekle diplomu u akademskim godinama 2016./2017. i 2020./2021. dobiju poveznicu za ulazak u anketu na svoju e-mail adresu.