Obavijesti o završetku postupka izbora

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-znanstveno nastavno radno mjesto docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: znanost o umjetnosti i obrazovne znanosti) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
U postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-znanstveno nastavno radno mjesto docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: znanost o umjetnosti i obrazovne znanosti) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, odlukom Fakultetskog vijeća od 9. svibnja 2023. godine, izabrana je doc. dr. sc. Ana Popović.
 
 
 
Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: filologija i obrazovne znanosti) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
U postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: filologija i obrazovne znanosti) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, odlukom Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2023. godine, izabrana je doc. dr. sc. Antonija Huljev.
 
 
 
Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (germanistika i anglistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

U postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (germanistika i anglistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, odlukom Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2023. godine, izabrana je Sara Ćavar, magistra edukacije engleskog i njemačkog jezika i književnosti.
 
 
 
Obavijest o završetku postupka izbora dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenih polja 1.07. interdisciplinarne prirodne znanosti i 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti

U postupku izbora dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenih polja 1.07. interdisciplinarne prirodne znanosti i 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti, odlukom Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2023. godine, izabrani su Saša Duka i Ella Rakovac Bekeš.