Obavijest o završetku postupka

Obavijest o završetku postupka izbora dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za zanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Postupak izbora dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, završen je odlukom  Fakultetskog vijeća od 12. lipnja 2019. godine

Pristupnici su obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku.