Obavijest o završetku postupka - docent, područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija

Obavijest o završetku postupka izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.  Strossmayera u Osijeku.
 
Postupak izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika, završen je odlukom  Fakultetskog vijeća od 25. listopada 2019. godine.
 
Dr. sc. Ivana Trtanj izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.
 
Pristupnicima je poslana obavijest o rezultatima izbora.
 
Objavljeno 31. listopada 2019.