Obavijest o završetku postupka izbora jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane glazbena pedagogija

Postupak izbora jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane glazbena pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, završen je odlukom Fakultetskog vijeća od 27. veljače 2020. godine.

Tamara Šarlija izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane glazbena pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

 

Objavljeno 28. veljače 2020.