Obavijest o završetku postupaka

U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Dubravka Smajić.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc . Iva Šklempe Kokić.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Ivana Klaričić.
 
U postupku izbora jednog zaposlenika u stručno zvanje stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je Željka Starčević.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog područja znanost, polje 8.05. obrazovne znanosti na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za korištenje rodiljnog/roditeljskog dopusta), odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je Marta Zečević.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Anamarija Lukić