Obavijest o završetku postupaka natječaja

U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabrana je dr. sc. Snježana Dubovicki.

U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike i germanistike, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabrana je dr. sc. Lucia Miškulin Saletović.

U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabran je dr. sc. Pavao Nujić.