Obavijest o završetku postupaka

Obavijest o završetku postupka izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti

U postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, odlukom Fakultetskog vijeća od 1. veljače 2023. godine, izabran je dr. sc. Vinicije Lupis.

Obavijest o završetku postupka izbora tri nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike

U postupku izbora tri nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike, odlukom Fakultetskog vijeća od 1. veljače 2023. godine, izabrana je Marinela Boras.