Ponedjeljak, 21 Listopad 2019
Četvrtak, 27 Lipanj 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za zanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Četvrtak, 27 Lipanj 2019

Obavijest o završetku postupka izbora dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za zanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku