Srijeda, 04 Svibanj 2022

U postupku izbora četiri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odlukom Fakultetskog vijeća od 28. travnja 2022. godine, izabrane su Dora Begović, magistra logopedije i Lidija Šmit Brleković, profesor logoped.

U postupku izbora dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odlukom Fakultetskog vijeća od 28. travnja 2022. godine, izabrane su Dina Levačić, magistra edukacijske rehabilitacije i Rea Vuksan, magistar studija invaliditeta.

Četvrtak, 07 Travanj 2022

U postupku izbora tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, odlukom Fakultetskog vijeća od 30. ožujka 2022. godine, izabrane su Marijana Sarilar i Dejana Varnica.

Četvrtak, 07 Travanj 2022

U postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i stručnom radnom mjestu višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu odlukom Fakultetskog vijeća od 30. ožujka 2022. godine, izabrana je Irena Kišmartin.