Metodičke vježbe i stručno-pedagoška praksa

STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA

Osijek

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilični Učiteljski studij

II. godina
25. veljače do 1. ožujka 2019.

III. godina
25. veljače do 8. ožujka 2019.

IV. godina
25. veljače do 15. ožujka 2019.

V. godina
25. veljače do 22. ožujka 2019.

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti)
Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (izvanredni)
Diplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti)
Sveučilišni preddiplomski studij Kineziologija

Slavonski Brod

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilični Učiteljski studij

II. godina
25. veljače do 1. ožujka 2019.

III. godina
25. veljače do 8. ožujka 2019.

IV. godina
25. veljače do 15. ožujka 2019.

V. godina
25. veljače do 22. ožujka 2019.

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (izvanredni)
Diplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (izvanredni)

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku