Trajanje studija:

3 godine – 6 semestara

(180 ECTS bodova)

 

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.)

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

  • osposobljenost za samostalan rad u standardnim predškolskim programima u predškolskim ustanovama,
  • samostalan rad u redovitim odgojnim skupinama djece rane i predškolske dobi,
  • samostalan rad u programima pedagoških radionica i igraonica.