Prva Alumni FOOZOS čajanka održala se 8. veljače 2020. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Prva Alumni FOOZOS čajanka održat će se 8.veljače 2020. u 11,00 na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku gdje će se okupiti prva generacija odgojitelja tada novoosnovane  Visoke učiteljske škole 1998./99. Radujemo se novoj  prilici za razmjenu iskustava, obnovu uspomena i mogućnostima nove suradnje.

Alumni FOOZOS poziva bivše diplomirane studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (nekadašnjeg Učiteljskog fakulteta, Visoke učiteljske škole, Pedagoškog fakulteta) koji žele ponovno uspostaviti veze sa svojom generacijom kolega da kontaktiraju s Alumni FOOZOS-om koji će im pomoći u organizaciji i povezivanju.