Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku osnovao je 19.prosinca 2019. Centar Alumni FOOZOS (Alumni FOOZOS) s ciljem povezivanja i udruživanja te osnaživanja veze između Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i bivših studenata. Time se podupire razmjena znanja i iskustava, unapređuje osobni razvoj svakog alumnija, a  tako unapređuje i društvo u cjelini.

Alumni zajednice postoje na mnogim prestižnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. One služe kao centri u kojima bivši studenti surađuju s fakultetom tako da svojim iskustvima osnažuju, informiraju, savjetuju i usmjeravaju buduće studente u profesionalnom rastu i razvoju. Alumni zajednice omogućuju bivšim studentima daljnje profesionalno usavršavanje koje ostvaruju suradnjom sa svojim matičnim fakultetom.

MISIJA

Misija Alumni FOOZOS jest širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog ponašanja te promoviranje imena Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Nadalje, misija je i jačanje veza između Fakulteta i generacija bivših i sadašnjih studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu, štićenje zajedničkih interesa Alumni FOOZOS i alumnija te promicanje ugleda učiteljskog i odgojiteljskog poziva.

CILJEVI

  • osnaživati veze između Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i bivših studenata
  • povećati brojnost članova ALUMNI FOOZOS zajednice automatskim pridruživanjem svih budućih diplomiranih studenata svih studija u sustav informiranja o aktivnostima ALUMNI FOOZOS i događanjima na Fakultetu relevantnim za ALUMNI FOOZOS zajednicu
  • uključiti prethodne generacije diplomiranih studenata svih studija u sustav informiranja o aktivnostima ALUMNI FOOZOS i događanjima na Fakultetu relevantnim za ALUMNI FOOZOS zajednicu
  • uspostaviti i održati odnos između sadašnjih i bivših studenata, bivših studenata međusobno – generacijski i intergeneracijski te između bivših studenata i Fakulteta
  • promicati i unapređivati djelatnosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti kao institucije i kao dijela Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
  • poticati i unapređivati znanstvene, stručne i praktične djelatnosti članova Alumni FOOZOS zajednice
  • razvijati suradnju između Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i poslovnih subjekata, organizacija i institucija u kojima su zaposleni bivši studenti
  • sudjelovati u međunarodnoj znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj razmjeni i suradnji te uspostaviti odnos s drugim alumni zajednicama u Hrvatskoj i inozemstvu
  • promicati ugled učiteljskog i odgojiteljskog poziva

 

Voditeljica Centra Alumni FOOZOS:  doc. dr. sc. Tijana Borovac