Održano pozvano predavanje u okviru obilježavanja Dana hrvatskoga jezika

U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga jezika koji se svake godine obilježavaju od  11. do 17. ožujka, Centar za nematerijalnu kulturnu baštinu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, organizirao je pozvano predavanje na doktorskom studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja, a u okviru kolegija Humanističke baštinske teme u odgoju i obrazovanju. Ciklus predavanja o hrvatskome jeziku kao nematerijalnoj jezičnoj kulturnoj baštini održala je prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić u subotu 13. ožujka 2021. Profesorica Kolenić održala je sljedeća predavanja: Nematerijalno kulturno dobro, Hrvatski jezik kao nematerijalna kulturna baština i Tronarječnost – zlatna formula hrvatskoga jezika.

Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine