Predsjednik Katedre:

doc. dr. sc. Ivica Kelam

Ime i prezime

dr. sc. Ivica Kelam

Zvanje

Docent

Predsjednik Katedre za filozofiju i povijest

e-mail

ikelam@foozos.hr

Broj ureda

23

Vrijeme konzultacija

Utorkom 8.30 – 10. 30

Istraživački interesi

Bioetika, etika, filozofija

 

Doc. dr. sc. Ivica Kelam, rođen 1976. predsjednik je Katedre za filozofiju i povijest na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, voditelj Centra za integrativnu bioetiku Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i voditelj Osječke jedinice UNESCO-ove katedre za bioetiku (Sveučilište u Haifi). Predaje filozofiju odgoja i obrazovanja i bioetiku. Područja interesa: etika, filozofija odgoja, etički aspekti biotehnologije, međunarodnih trgovinskih ugovora i zaštite okoliša. Sudjelovao na preko 30 međunarodnih i domaćih konferencija te objavio preko 20 znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Objavio knjigu 2015. pod naslovom Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

 

 

 

Name and Surname

Ivica Kelam, Ph.D.

Title

Assistant professor

e-mail

ikelam@foozos.hr

Office number

23

Consultation time

Tuesday 8.30 – 10. 30

Research

interest

Bioethics, ethics, philosophy

 

AssistantProfessor Ivica Kelam, Head of the Department of Philosophy and History at the Faculty of Education, where he teaches the philosophy of education and bioethics. Since October 21, he is Head of Osijek Unit of UNESCO Chair in Bioethics (Haifa). In 2014 he successfully defended his doctoral thesis entitled Genetically modified crops as a bioethical problem. Since 2016 he has been Head of the Center for Integrative Bioethics at J.J. Strossamyer University of Osijek.  He is the president of the Organization Committee of the Osijek Days of Bioethics, aninternationalbioethicalconferenceheldin Osijek.

List of publications (link to CROSBI)

Kelam, Ivica; Rupčić Kelam, Darija; Racz, Aleksandar

BIOETHICS AND CELEBRITY PHILANTHROPY // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018, Sofia, Bulgaria: Stef92Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, 2018. 13-21

https://www.bib.irb.hr/973297

 

Kelam, Ivica; Rupčić Kelam, Darija; Racz, Aleksandar

PHILANTHROCAPITALISM AS A BIOETHICAL ISSUE // Conference Proceedings of 5th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018, Volumen 5, Issue 1.6
Sofia, Bulgaria: Stef92Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, 2018. 127-137

https://www.bib.irb.hr/973285

 

Kelam, Ivica; Bogut, Irella; Popović, Željko

Filantrokapitalizam – posljednja granica kapitalizma // Book of abstracts 17. Lošinj Days of Bioethics / Jurić, Hrvoje (ed.).
Mali Lošinj, 2018. 92-92

https://www.bib.irb.hr/947871

 

Kelam, Ivica

GMO 2.0: novi naziv – stari problem // Socijalna ekologija, 26 (2017), 1-2; 45-59 doi:10.17234/SocEkol.26.1.4

https://www.bib.irb.hr/933559/download/933559.SE_1_2_2017_Kelam.pdf

 

Kelam, Ivica

Odgovorno upravljanje poljoprivrednim zemljištem // JAHR : Europski časopis za bioetiku, 7 (2016), 14; 203-215

https://www.bib.irb.hr/933560/download/933560.Bioet_stand_Ivica_Kelam_JAHR_2016_2.pdf

 

Kelam, Ivica

Patentna prava na genetički modificirane usjeve kao novi oblik kolonijalizma // Filozofska istraživanja, 34 (2015), 4; 543-558

https://www.bib.irb.hr/933542/download/933542.08_Kelam.pdf

 

Kelam, Ivica

Planet na prodaju — socijalno–etičko razmatranje fenomena »grabeža zemlje« // Obnovljeni život : časopis za filozofiju i religijske znanosti, 70 (2015), 1; 101-113

https://www.bib.irb.hr/933541/download/933541.011_kelam.pdf

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan

Ime i prezime

dr. sc. Damir Matanović

Zvanje

Redoviti profesor

D e k a n

e-mail

dmatanovic@foozos.hr

Broj ureda

ured dekana

Vrijeme konzultacija

Ponedjeljkom od 11:00 – 12:00 i prema dogovoru

Istraživački interesi

Nacionalna povijest

 

Damir Matanović rođen je 25. srpnja 1970. u Vinkovcima.

Osnovnu školu pohađao je u Bošnjacima, dok je srednju matematičko-informatičku školu završio u Županji.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 1996. dvopredmetni studij komparativne književnosti i povijesti, s temom diplomskog rada Svakodnevni život u Slavoniji u 18. stoljeću.

Poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 2000. s magistarskom radnjom Satnije Brodske pukovnije.

Na istom je fakultetu 2003., pod mentorstvom prof. dr. sc. Filipa Potrebice, obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Vojni komunitet Brod na Savi. Društvena i ekonomska struktura vojnokrajiškog grada 1753.-1848.

Damir Matanović ima devetnaestogodišnje radno iskustvu u sustavu znanosti i visokog školstva na Hrvatskom institutu za povijest, Učiteljskom fakultetu (Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti)  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Odjelu za kuturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera te na Etvos Jozsef Foiskoli u Baji, Mađarska radio je kao vanjski suradnik povijesne kolegije.

Kao vanjski suradnik radio je u nakladničkoj kući Fraktura i Hena-com Zagreb.

Na Hrvatskom institutu za povijest radio je od 1997. do 2008. kao znanstveni novak te znanstveni suradnik. U zvanje asistenta izabran je 2000. na Hrvatskom institutu za povijest.

Na istoj je instituciji izabran 2003. u zvanje višeg asistenta, dok je odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje povijesti, 2004. izabran u zvanje znanstvenog suradnika.

Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti-polje povijesti izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, te odlukom Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Osijeku 14. srpnja 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i odgovarajuće radno mjesto za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana nacionalna povijest.

Na Učiteljskom fakultetu, pravnom predniku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zaposlen je od 15. travnja 2008.

Od akademske 2013./14. obnaša dužnost vršitelja dužnosti dekana, a od akademske 2014./15. dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225724

doc. dr. sc. Hrvoje Volner
Pavao Nujić, asistent

Katedra za filozofiju i povijest osnovana je 2017. te djeluje u sklopu Odsjeka za cjeloživotno obrazovanje. Članovi Katedre izvode nastavu filozofije i povijesti u sklopu više različitih kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju, sveučilišnom preddiplomskom studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, sveučilišnom diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i preddiplomskom studiju Kineziologije. U organizaciji članova katedre pokrenuti su 2017. Osječki dani bioetike, međunarodno znanstvenu konferenciju s ciljem promoviranja i širenja bioetičkih ideja. Do sada su održane dvije konferencije na kojima je sudjelovalo preko 80 znanstvenika iz Hrvatske, Kanade, Indije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. U studenom 2018. godine na inicijativu predsjednika Katedre doc. dr. sc. Ivice Kelam na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti osnovana je nova Osječka jedinica UNESCO-ve Katedre za bioetiku (Sveučilište u Haifi) te je tim činom bioetika dobila veliko priznanje i vidljivost u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Članovi Katedre aktivno su uključeni u rad Osječke jedinice UNESCO-ve katedre za bioetiku (Sveučilište u Haifi) budući da je doc. dr. sc. Ivica Kelam imenovan voditeljem Osječke jedinice, a prof. dr. sc. Damir Matanović članom. Trenutno je u postupku proces osnivanja Osječke jedinice Odjela za bioetiku i holokaust pri UNESCO-voj katedre za bioetiku (Sveučilište u Haifi) koja će djelovati na educiranju novih generacija o strahotama holokausta.