SIMPOZIJ S MEĐUNARODNIM SUJDELOVANJEM „KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA“

 Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ravnopravni je organizator Simpozija s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit jučer, danas, sutra“ od 2015. godine, kada se u organizaciju ovoga skupa uključuje kao druga sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz tadašnji Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Prvi znanstveno – stručni skup „Kopački rit jučer, danas, sutra“ održan je u Tikvešu, 27. rujna 2012. godine. Cilj organizacije skupa bio je okupiti istraživače iz različitih znanstvenih disciplina koji će prikazati ostvarena postignuća ili najaviti planirane istraživačke aktivnosti te uključiti i druge dionike i korisnike prostora u širem okruženju Parka prirode „Kopački rit“. Bila je to vrlo važna godina za Park prirode „Kopački rit“ obzirom da je UNESCO 11. srpnja 2012. proglasio prekogranični Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske te ga tako priključio Svjetskoj mreži rezervata biosfere. Park prirode „Kopački rit“ ima ključnu ulogu u rezervatu biosfere zbog iznimnih prirodnih vrijednosti i zbog iskustva u upravljanju ovim zaštićenim područjem. Glavni organizatori ovog simpozija su Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije. Međunarodnu potporu organizaciji simpozija dali su mreža zaštićenih područja na rijeci Dunav (DANUBEPARKS) i međunarodna znanstvena udruga Balkan Environmental Association (B.EN.A.). Do sada je održano ukupno 8 simpozija s preko 240 izlaganja, a osim teme bioraznolikosti, ekologije i okoliša, promiče se i multidisciplinarni pristup u obradi tema iz područja poljoprivrede, obrazovanja, povijesti, jezikoslovlja, turizma i održivog razvoja. Sažeci priopćenja svakog Simpozija tiskaju se u Zborniku sažetaka Simpozija o čijem izdavanju (lekture dvojezičnih sažetaka (hrvatski i engleski jezik), prijelom i tisak zbornika) brine Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Na poveznici https://pp-kopacki-rit.hr/simpozij-kopacki-rit-jucer-danas-sutra-2/ dostupne su osnovne informacije o ovome simpoziju i moguće je preuzeti u pdf obliku sve do sada objavljene zbornike. Održivost simpozija potvrđuje postojanje stalnog interesa znanstvene i stručne zajednice, javnih ustanova koje djeluju u zaštiti prirode, okoliša i zdravstva, stručnih udruga i saveza, kao i šire javnosti za sudjelovanjem i predstavljanjem postignuća provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti. Sudjelovanje stranih predavača (Mađarska, Austrija, Češka, Srbija, Norveška, Njemačka, Indija) doprinijelo je podizanju Simpozija i Parka prirode Kopački rit na višu razinu te se njegov značaj proširio i izvan granica Republike Hrvatske. 6. Simpozij održan je povodom 50. obljetnice proglašenja Kopačkoga rita zaštićenim područjem, 20. obljetnice osnutka Javne ustanove Park prirode Kopački rit te 10. obljetnice osnutka Mreže zaštićenih područja na rijeci Dunav – DANUBEPARKS. U pripremi je održavanje 9. Simpozija koji će premijerno biti prikazan online 25. rujna, 2020. godine, u 9:00 sati. Zbog novonastale situacije s pandemijom COVID-19, Simpozij neće biti održan na tradicionalan način, već će biti prikazan online. Temeljem toga, sva usmena priopćenja bit će snimljena individualno u prikladnom studijskom prostoru ili na otvorenome koji će biti pripremljen sukladno svim higijenskim standardima u svrhu sprječavanja širenja zaraze COVID-19. Usmena priopćenja bit će pripremljena te premijerno emitirana online u ranije spomenuto vrijeme. Posterska priopćenja bit će objavljena u *.pdf formatu online na istom mjestu gdje i usmena. Do sada su organizatori zaprimili preko 60 sažetaka za objavu u ovogodišnjem Zborniku.