Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebui Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO

Cilj ovog projekta jeuvesti društveno korisno učenje u akademsko obrazovanje i pridonijeti jačanju kompetencija budućih stručnjaka za stvaranje sustava rane intervencije u lokalnim zajednicama. Ciljane skupine su zaposlenici i članovi organizacija civilnog društva, zaposlenici fakulteta, studenti i volonteri. Krajnji korisnici projekta su djeca rane dobi s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim rizicima i njihove obitelj, stručnjaci – pružatelji usluga, donositelji političkih odluka, sustav rane intervencije u nastajanju i društvena zajednica.

Kroz provođenje projekta ostvarit će se sljedeći ciljevi: 1) Osnažiti nastavnike odabranih studijskih programa i OCD-ove u mentoriranju društveno korisnog učenja studenata u području rane intervenciju; 2) Povećati broj studenata uključenih u društveno korisno učenje kako bi pridonijeli rješavanju izazova u ranoj intervenciji u lokalnoj zajednici; 3) Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva u području skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji.

Ukupna vrijednost projekta je 875.214,46 HRK, a razdoblje provedbe od 19. ožujka 2018. do 19. rujna 2019. godine

Nositelj projekta je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), partneri Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Provođenje programa društveno korisnog učenja odvija se kroz kolegije na studijskom programu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na dislociranom studiju u Sl. Brodu. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Emina Berberić Kolar, koordinatorica doc.dr.sc. Ksenija Romstein, te suradnici doc.dr.sc. Irena Krumes te prof.dr.sc. VesnicaMlinarević.

Detalji su dostupni na poveznici: http://hurid.hr/projekt-dobro/