Sveučilišni prijediplomski studij Edukacijska rehabilitacija

 

Trajanje studija:

3 godine – 6 semestara (180 ECTS bodova)

 

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica edukacijske rehabilitacije (univ.bacc.rehab.educ.)

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

 • aktivnosti pružanja rane podrške djeci s teškoćama u razvoju/razvojnim rizicima i njihovim obiteljima
 • program cjeloživotne podrške odraslim osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
 • odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju/razvojnim rizicima
 • primjena novih tehnologija u radu s djecom s teškoćama u razvoju/razvojnim rizicima i odraslim osobama s invaliditetom
 • suradnja sa sustručnjacima različitih profila
 • aktivnosti zagovaranja društvene podrške djeci s teškoćama u razvoju/razvojnim rizicima i odraslim osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
 • profesionalna etika i komunikacijske vještine, upravljanje procesima u timu, interdisciplinarnu suradnju i koordinaciju podrške
 • ostale aktivnosti kojima se implementiraju inkluzivne vrijednosti i prevenira socijalna marginalizacija djece s teškoćama u razvoju/razvojnim rizicima i odraslih osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Kriteriji sastavljanja ljestvice poretka za upis

Ljestvica poretka za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

    

    Postotak Bodovi
Vrednovanje ocjena srednje škole   25% 250
Obvezni dio državne mature   40% 400
Hrvatski jezik razina A 20% 200
Matematika razina B 10% 100
Strani jezik razina B 10% 100
Izborni dio državne mature      
Biologija ili Psihologija ili Sociologija   20%* 200*

 

* Pristupnik je dužan položiti jedan od tri navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se sa 20%

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv                                                                                                                                                                                                               Vrednovanje

Provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti                                                                                                                                                        15%

 

Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - Osijek

 

Trajanje studija:

3 godine – 6 semestara

(180 ECTS bodova)

 

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.)

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

 • osposobljenost za samostalan rad u standardnim predškolskim programima u predškolskim ustanovama,
 • samostalan rad u redovitim odgojnim skupinama djece rane i predškolske dobi,
 • samostalan rad u programima pedagoških radionica i igraonica
    Postotak Bodovi
Vrednovanje ocjena srednje škole   45% 450
Obvezni dio državne mature      
Hrvatski jezik razina A 25% 250
Matematika razina B 15% 150
Strani jezik razina B 15% 150
Druga posebna postignuća      
Završena osnovna glazbena škola   5% 50
Izravan upis      
- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije

 

Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - Slatina

 

Trajanje studija:

3 godine – 6 semestara

(180 ECTS bodova)

 

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.)

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

 • osposobljenost za samostalan rad u standardnim predškolskim programima u predškolskim ustanovama,
 • samostalan rad u redovitim odgojnim skupinama djece rane i predškolske dobi,
 • samostalan rad u programima pedagoških radionica i igraonica

 

    Postotak Bodovi
Vrednovanje ocjena srednje škole   45% 450
Obvezni dio državne mature      
Hrvatski jezik razina A 25% 250
Matematika razina B 15% 150
Strani jezik razina B 15% 150
Druga posebna postignuća      
Završena osnovna glazbena škola   5% 50
Izravan upis      
- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije