3. međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti bio je suorganizator 3. međunarodne umjetničke i znanstvene konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju. Glavni organizator je Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku. Konferencija je održana 1. i 2. prosinca 2023. godine. Knjiga sažetaka, program i fotogalerija dostupni su na poveznici http://www.uaos.unios.hr/program-3-medunarodne-umjetnicke-i-znanstvene-konferencije-osobe-s-invaliditetom-u-umjetnosti-znanosti-odgoju-i-obrazovanju/