Children and Languages Today 2019

DIJETE I JEZIČNI IDENTITET

Svrha je skupa okupiti znanstvenike koji će svojim radom upotpuniti dosadašnje spoznaje o djetetovu jezičnome identitetu, njegovu određenju i razvoju, i to ponajprije u kontekstu suvremenih teorijskih pravaca u (primijenjenoj) lingvistici i književnosti.

Za više informacija posjetite: www.chila.eu

 

Važni datumi:

Rok za slanje sažetaka: 15. svibnja 2019.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 15. lipnja 2019.

Rana kotizacija: 15. srpnja 2019.

Preliminarni program: 15. srpnja 2019.

Konačni rok za uplatu kotizacije: 1. rujna 2019.

Konačni program: 1. rujna 2019.

Rok za slanje radova: 20. prosinca 2019.

 

 

CHILDREN AND LANGUAGES TODAY 2019

CHILDREN AND LINGUISTIC IDENTITY

Our goal is to gather scientists whose research would broaden the existing knowledge on children’s linguistic identity - its definition and development, especially within the context of contemporary theories in (applied) linguistics and literature.

For more information, please visit: www.chila.eu

 

Important dates:

Abstract submission: 15th May 2019

Notification of acceptance: 15th June 2019

Early-bird registration (early conference fee): 15th July 2019

Preliminary programme: 15th July 2019

Final registration (conference fee): 1st September 2019

Final conference programme: 1st September 2019

Paper submission: 20th December 2019