POZIV

Udruge studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri na slanje autorskih radova i članaka za časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama

Pozivaju se svi znanstvenici i stručnjaci koji se bave odgojno-obrazovnim procesom i srodnim znanostima, stručni suradnici, učitelji i nastavnici te studenti odgojno-obrazovnih i srodnih studija na slanje znanstvenih i stručnih radova te autorskih članaka (izvješća s razmjena, prakse, primjera dobre prakse i sl.) koji će se objaviti u sedmome broju studentskoga časopisa Foo2rama. Časopis je pokrenula Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri koja djeluje pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Cilj je ovoga projekta povezati znanstvenike, stručnjake i djelatnike odgojno-obrazovnog sustava te studente odgojno-obrazovnih i srodnih studija u kritičkom promišljanju o odgojno-obrazovnom sustavu, praksi i pojedinačnim strukama. Radovi koji se šalju ne smiju biti prethodno objavljeni ni upućeni u recenzentski postupak u kojoj drugoj publikaciji. Sve važne informacije o časopisu kao i prethodno objavljene brojeve možete pogledati na poveznici: https://hrcak.srce.hr/foo2rama, a tiskano izdanje u knjižnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Tehničke upute: font Times New Roman 12pt, prored 1.5, obostrano poravnanje. Na prvoj stranici rada u lijevome uglu potrebno je navesti ime i prezime autora/ice, naziv i adresu ustanove te adresu elektroničke pošte. Naslov: centrirano, bold, 14pt; podnaslovi: bold, 12pt, odlomak bez razmaka prije i nakon. Navođenje u tekstu: (prezime godina: broj stranice), (prezime, prezime i prezime godina) ili (prezime i dr. godina: broj stranice). Popis bibliografskih jedinica treba biti u skladu s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://pravopis.hr/pravilo/bibliografske jedinice/87/). Radovi i svi upiti šalju se na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Krajnji je rok za slanje radova 23. veljače 2024. Svi će radovi proći dvostruko slijepi recenzentski postupak, a autori će biti obaviješteni o njegovim rezultatima i kategorizaciji rada odmah po njegovu završetku. Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju.

 

Uredništvo Foo2rame

 

Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri osnovana je 24. listopada 2016. Idejna je začetnica Udruge tadašnja prodekanica za razvojno-stručni rad na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar. Udruga je osnovana s ciljem promicanja, stručnog i znanstvenog razvitka i unapređenja članova Udruge, napose studenata i djelatnika u području odgojnih i obrazovnih znanosti, studija odgoja i obrazovanja, povezivanja članova Udruge s drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj i u svijetu te promicanja volontiranja mladih i kao doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva. Udruga sukladno svojim ciljevima djeluje na područjima obrazovanja, znanosti i kulture. Redovnim članom Udruge mogu postati svi studenti odgojnih i obrazovnih znanosti u bilo kojem statusu studiranja te svi zaposlenici ustanova koje se znanstveno i stručno bave odgojem i obrazovanjem.

Prva je aktivnost Udruge bila tradicionalna humanitarna akcija Božićna zvijezda, čija je provedba zahtijevala višemjesečne pripreme, a sada ju Udruga već tradicionalno održava. Cilj je te inicijative aktivnim volontiranjem postići solidarnost i suradnju među različitim društvenim skupinama te prikupiti novčana sredstva za pomoć pri rješavanju socijalnih i egzistencijalnih problema članova društva na lokalnoj razini. Studenti su svoje humanitarne aktivnosti organizirali u dramskoj, plesnoj, pjevačkoj i sviračkoj skupini te kreativnim i pekarskim radionicama.

Udruga je tijekom godina svojega postojanja provela mnoge projekte, od kojih je najveći bio Prepared for Climate Changes proveden u sklopu europskoga projekta LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness) te u partnerstvu s Association of Local Democracy Agencies (Francuska) i Croatian Association of Counties (Hrvatska) s ciljem ostvarivanja programa DEAR (Development Education and Raising Awareness) Europske unije.

Udruga u svojoj nakladi izdaje tiskano i mrežno izdanje Časopisa za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama. Tiskano izdanje može se pročitati u knjižnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, a mrežno se izdanje nalazi na poveznici https://hrcak.srce.hr/casopis/534