Baze podataka


Preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu osiguran je pristup najrelevantnijim i najnovijim informacijama o objavljenim radovima iz svih područja znanosti. Portal omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta.

Pristup bazama reguliran je IP rasponom te ih možete pretraživati s računala na Fakultetu. Pristup bazama izvan IP raspona znanstvenih ustanova moguć je putem Proxya i Shibboleth prijave za one baze koje to omogućuju.

Proxy server  mogu koristiti svi članovi hrvatske akademske zajednice koji imaju otvoren AAI@EduHr korisnički račun te se pomoću njega prijavljuju na proxy server.Nakon prijave baze podataka možete pretraživati putem tražilice te pregledavati abecedno i po područjima.

Radno vrijeme

Knjižnica je otvorena svakog radnog dana od 7:30 do 20:00 sati.