Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilični Učiteljski studij

II. godina

11. – 15. 12. 2023.

III. godina

Stručno-pedagoška praksa studenata treće godine ove akademske godine dogovara se u jednom od sljedećih 7 tjedana.

27. 11. – 1. 12. 2023.

4. 12. – 8. 12. 2023.

22. 1. – 26. 1. 2024.

11.12. – 15.12. 2023.

18.12. – 22.12. 2023.

8. 1 . – 12. 1. 2024.

15. 1. – 19. 1. 2024.

Svaki student dogovara jedan od predloženih tjednih termina za pohađanje prakse. Stoga će se nastava za vrijeme stručno-pedagoške prakse održavati prema rasporedu, a izostat će studenti koji u tekućem tjednu borave na praksi u matičnoj školi.

IV. godina
18. – 22. 12. 2023.

8. – 12. 1. 2024.

V. godina
20. 11. 2023. – 24. 11. 2023.

11. 12. 2023. – 15. 12. 2023.

15. 1. 2024. – 19. 1. 2024.

Voditeljica prakse:
Mirta Bijuković Maršić viša predavačica

Kontakt: mmarsic@foozos.hr
Ured br. 47.

Prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (redoviti)
Prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni)
Sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni)
Prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) - Slatina