Koordinator za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij: Mirta Bijuković Maršić, predavačica
Kontakt: mmarsic@foozos.hr
Ured br. 47

Koordinator za sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja: doc. dr. sc. Tijana Borovac
Kontakt: tborovac@foozos.hr
Ured br. 49
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilični Učiteljski studij

II. godina
10. svibnja - 14. svibnja 2021.

III. godina
10. svibnja - 21. svibnja 2021.

IV. godina
10. svibnja - 28. svibnja 2021.

V. godina
10. svibnja - 4. lipnja 2021.

Voditeljica prakse:
Mirta Bijuković Maršić.

Kontakt: mmarsic@foozos.hr
Ured br. 47.

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti)
Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (izvanredni)
Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (izvanredni)