Pravilnik o stručno-pedagoškoj praksi studenata

Koordinator za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij: Mirta Bijuković Maršić, viša predavačica
Kontakt: mmarsic@foozos.hr
Ured br. 47

Koordinator za sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja: doc. dr. sc. Tijana Borovac
Kontakt: tborovac@foozos.hr
Ured br. 49

Koordinator za izvanredni sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Slatina: doc. dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo
Kontakt: zpenavabrekalo@foozos.hr 
Ured br. 51
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilični Učiteljski studij

II. godina
28. veljače - 4. ožujka 2022.

III. godina
28. veljače - 11. ožujka 2022.

IV. godina
28. veljače - 18. ožujka 2022.

V. godina
28. veljače - 25. ožujka 2022.

Voditeljica prakse:
Mirta Bijuković Maršić viša predavačica

Kontakt: mmarsic@foozos.hr
Ured br. 47.

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti)
Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (izvanredni)
Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (izvanredni)
Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (izvanredni) - Slatina