Voditelji godišta

Osijek

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI PETOGODIŠNJI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

Predstavnica voditelja: doc.dr.sc. Vesna Svalina

Zamjenica predstavnice voditelja: izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić

 

Voditelji I. godine:

Ksenija Benčina, viša lektorica

Pavao Nujić, asistent

 

Voditelji II. godine:

dr. sc. Ivana Marinić, viša asistentica

Diana Moslavac Bičvić, predavačica

 

Voditelji III. godine:

dr.sc. Lidija Nikolić, viša predavačica

izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić

 

Voditelji IV. godine:

doc. dr. sc. Vesna Svalina

Željko Gregorović, predavač

 

Voditelji V. godine:

doc. dr. sc. Maja Brust Nemet

doc. dr. sc. Lidija Bakota

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA
IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

Slavonski Brod

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI PETOGODIŠNJI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

Predstavnik voditelja: doc. dr. sc. Vjekoslav Galzina

Zamjenik predstavnika voditelja: dr. sc. Igor Marko Gligorić, asist.

 

Voditeljica I. godine:dr. sc. Nina Mance, v. asist.

Zamjenica voditeljice: dr. sc.Lana Mayer, v. asist.

 

Voditelj II. godine:dr. sc. Igor Marko Gligorić, asist.

Zamjenica voditelja: Ana Popović, str. sur.

 

Voditeljica III. godine:doc. dr. sc.Irena Krumes

Zamjenica voditeljice: doc. dr. sc.Rahaela Varga

 

Voditeljica IV. godine:Ivana Klaričić

Zamjenik voditeljice: Željko Gregorović, predavač

 

Voditelj V. godine:doc. dr. sc. Vjekoslav Galzina

Zamjenica voditelja: prof. dr. sc. Irella Bogut

IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA
IZVANREDNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku