Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri osnovana je 24. listopada 2016. Idejna je začetnica Udruge tadašnja prodekanica za razvojno-stručni rad na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar. Udruga je osnovana s ciljem promicanja, stručnog i znanstvenog razvitka i unapređenja članova Udruge, napose studenata i djelatnika u području odgojnih i obrazovnih znanosti, studija odgoja i obrazovanja, povezivanja članova Udruge s drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj i u svijetu te promicanja volontiranja mladih i kao doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva. Udruga sukladno svojim ciljevima djeluje na područjima obrazovanja, znanosti i kulture. Redovnim članom Udruge mogu postati svi studenti odgojnih i obrazovnih znanosti u bilo kojem statusu studiranja te svi zaposlenici ustanova koje se znanstveno i stručno bave odgojem i obrazovanjem.

Prva je aktivnost Udruge bila tradicionalna humanitarna akcija Božićna zvijezda, čija je provedba zahtijevala višemjesečne pripreme, a sada ju Udruga već tradicionalno održava. Cilj je te inicijative aktivnim volontiranjem postići solidarnost i suradnju među različitim društvenim skupinama te prikupiti novčana sredstva za pomoć pri rješavanju socijalnih i egzistencijalnih problema članova društva na lokalnoj razini. Studenti su svoje humanitarne aktivnosti organizirali u dramskoj, plesnoj, pjevačkoj i sviračkoj skupini te kreativnim i pekarskim radionicama.

Udruga je tijekom godina svojega postojanja provela mnoge projekte, od kojih je najveći bio Prepared for Climate Changes proveden u sklopu europskoga projekta LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness) te u partnerstvu s Association of Local Democracy Agencies (Francuska) i Croatian Association of Counties (Hrvatska) s ciljem ostvarivanja programa DEAR (Development Education and Raising Awareness) Europske unije.

Udruga u svojoj nakladi izdaje tiskano i mrežno izdanje Časopisa za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama. Tiskano izdanje može se pročitati u knjižnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, a mrežno se izdanje nalazi na poveznici https://hrcak.srce.hr/casopis/534