Izazovi digitalnog svijeta

 

Velki, T. i Šolić, K. (ur.)

Izazovi digitalnog svijeta

Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-88-5

Izazovi digitalnog svijeta

Literarna stvaraonica: Zbornik literarnih radova učenika u radionici kreativnoga pisanja

Rački, Željko (ur.)

Osijek: Grad Osijek i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-6965-66-3

Children's Rights in Educational Settings

Velki, Tena; Ilieva-Trichkova, Petya; Topolska, Evgeniya (ur.)

Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education & Ombudsman for Children Croatia, 2018.

ISBN 978-953-6965-71-7

U jezik uronjeni: zbornik posvećen Ireni Vodopiji

Smajić, Dubravka; Krumes, Irena; Mance, Nina (ur.)

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018.

ISBN 978-953-6965-72-4

Izvan okvira 3: vođenje: prema kulturi promjene

Slunjski, Edita

Zagreb : Element, 2018.

ISBN 978-953-197-676-3

Disleksija i disgrafija: određenja, pristupi i smjernice

Berbić Kolar, Emina; Gligorić, Igor Marko; Zečević, Marta.

Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018.

ISBN 978-953-6965-63-2

Digitalno učenje

Jandrić, Petar

Zagreb: Školske novine: Tehničko veleučilište, 2015.

ISBN 978-953-160-246-4

Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug: svašta se može dogoditi u krugu...

Antonija Balić Šimrak, Mirjana Bakotić i suradnici

Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2018.

ISBN 978-953-212-481-1

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Tadijino stoljeće: Povijest, kultura, identitet

Matanović, Damir; Zielinski, Boguslaw; Turbić Hadžagić, Amira; Berbić Kolar, Emina.

Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku ; Poznanj : Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju, 2018.

ISBN 978-953-6965-69-4

Uzvik i veznik: vrste riječi i (nad)rečenične službe

Gligorić, Igor Marko.

Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-6965-67-0

Radno vrijeme

Knjižnica je otvorena svakog radnog dana od 7:30 do 20:00 sati.