Prijediplomski studiji

Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

    Postotak Bodovi
Vrednovanje ocjena srednje škole   45% 450
Obvezni dio državne mature      
Hrvatski jezik razina A 25% 250
Matematika razina B 15% 150
Strani jezik razina B 15% 150
Druga posebna postignuća      
Završena osnovna glazbena škola   5% 50
Izravan upis      
- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline      
- sudjelovanje na međunarodnim sportskim natjecanjima      
- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije

 

Sveučilišni prijediplomski studij Edukacijska rehabilitacija

    Postotak Bodovi
Vrednovanje ocjena srednje škole   25% 250
Obvezni dio državne mature   40% 400
Hrvatski jezik razina A 20% 200
Matematika razina B 10% 100
Strani jezik razina B 10% 100
Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti      
Provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti          15%  150
Izborni dio državne mature      
Biologija ili Psihologija ili Sociologija   20%* 200*

 

* Pristupnik je dužan položiti jedan od tri navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se sa 20%