Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Cara Hadrijana 10, pp 330
31000 Osijek

Ured dekana: +385 31 321 700

Nastavna zgrada: +385 31 321 717

Ured za studente u Osijeku:
+385 31 321 712, +385 31 321 713

Knjižnica: +385 31 321 706, +385 31 321 716

Tajništvo: +385 31 321 711, +385 31 321 715

Računovodstvo: +385 31 321 707, +385 31 321 708, +385 31 321 709

Fax: +385 31 321 899

E-mail: helpdesk@foozos.hr

IBAN: HR0823600001103081122

OIB: 28082679513

Matični broj: 1404881

Client 1
Client 2
Client 3