Prezime i ime

Telefon u uredu

E-mail

Broj ureda

A

AJMAN Hrvoje, dr. sc., asistent

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

64

B

BAKOTA Lidija, dr. sc., docentica

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

44

BENČINA Ksenija, viša lektorica

321-745

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

BERBIĆ KOLAR Emina, dr. sc., izvanredna profesorica prodekanica za nastavu

035/492-641

321-703

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

47 i Ured prodekana

 

BIJUKOVIĆ MARŠIĆ Mirta, predavačica

321-754

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

47

BOGUT Irella, dr. sc., redovita profesorica

321-736

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

BORIĆ Edita, dr. sc., redovita profesorica

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

45

BOROVAC Tijana, dr. sc., docentica

321-731

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

49

BRUST NEMET Maja, dr. sc., docentica

321-742

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

58

C

CAKIĆ Lara, dr. sc., docentica

321-733

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

50

CVENIĆ Josip, dr. sc., docent

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

64

Ć

     

ĆURIĆ Mijo, dr. sc. poslijedoktorand

321-733

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

51

D

DOBI BARIŠIĆ Karolina, dr. sc., asistentica

321-753

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

DUBOVICKI Snježana,dr. sc., docentica
prodekanica za razvojno-stručni rad

321-742

321-705

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

58 i Ured prodekana

Đ

ĐURĐEVIĆ BABIĆ Ivana, dr. sc. izvanredna profesorica

321-751

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

E

ERCEGOVAC-JAGNJIĆ Gordana, viša predavačica

321-744

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

60

ERK Mirna, dr. sc., viša predavačica

321-746

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

F

FLEGAR Željka, dr. sc., izvanredna profesorica

321-747

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

46

G

GALIĆ Tvrtko, stručni suradnik

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

65

GALZINA Vjekoslav, dr. sc., docent

035/492-644

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-

GREGOROVIĆ Željko, predavač

321-748

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

H

HULJEV Antonija, dr. sc. poslijedoktorandica

321-726

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

38

K

KARLAK Manuela, dr. sc.,v. asistentica

321-739

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

53

KATALENIĆ Ana, dr. sc., poslijedoktorandica

321-749

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

KELAM Ivica, dr. sc, docent

321-727

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

KIŠMARTIN Irena, stručna suradnica

321-736

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

KLARIČIĆ Ivana, dr. sc. asistentica

035/492-647

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-

KOLAR-BEGOVIĆ Zdenka, dr. sc., redovita profesorica

321-728

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

40

KOLAR-ŠUPER Ružica, dr. sc.,izvanredna profesorica

321-728

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

40

KOVAČEVIĆ Jelena, docentica umjetnosti

321-743

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

59

KRUMES Irena, dr. sc., docentica

035/492-647

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

KUJUNDŽIĆ Goran, dr.art., izvanredni profesor

321-757

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

35

L

LOVRINČEVIĆ Jurica, predavač

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

13

M

MAJDENIĆ Valentina, dr. sc., docentica

321-755

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

47

MANCE Nina, dr. sc., docentica

321-725

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

MARINIĆ Ivana, dr. sc., docentica

321-745

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

MATANOVIĆ Damir, dr. sc., redoviti profesor

d e k a n

321-700

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

27 i Ured dekana

MAYER Lana, dr. sc., docentica

321-738

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

53

MIRKOVIĆ MOGUŠ Ana, dr. sc., viša asistentica

321-750

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

MLINAREVIĆ Vesnica, dr. sc., redovita profesorica

321-726

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

38

MORITZ Ivana, dr. sc., docentica

321-746

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

MOSLAVAC BIČVIĆ Diana, predavačica

321-748

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

N

NIKOLIĆ Lidija, dr. sc., docentica

321-744

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

60

NUJIĆ Pavao, asistent

321-752

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

O

OTKOVIĆ Petar, asistent

321-741

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

57

P

PERIĆ Mira, redovita profesorica umjetnosti

321-720

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

27

PERKOVIĆ KRIJAN Ivana, dr. sc., znanstvena novakinja

035/492-644

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-

POPOVIĆ Ana, stručna suradnica

321-743

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

59

POPOVIĆ Željko,mr. sc., profesor visoke škole u trajnom zvanju

321-736

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

R

RAČKI Željko, dr. sc., docent

321-735

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

51

RASTOVSKI Dražen, mr. sc., viši predavač

321-740

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

56

ROMSTEIN Ksenija, dr. sc., docentica

321-730

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

49

ROTIM Marina, asistentica

321-753

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

S

SEKOL Ivana, dr. sc., docentica

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

65

SMAJIĆ Dubravka, dr. sc., docentica

321-725

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

SOMOLANJI TOKIĆ Ida, dr. sc., poslijedoktorandica

321-729

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

49

SVALINA Vesna, dr. sc., docentica

321-737

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

52

Š

ŠKUGOR Alma, dr. sc., docentica

321-737

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

52

ŠOŠIĆ Marko, dr. art., docent

321-757

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

35

T

TOKIĆ Ružica, asistentica

321-726

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

38

TOMAC Zvonimir, dr. sc., docent

321-740

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

56

TRTANJ Ivana, dr. sc., poslijedoktorandica

321-756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

U

UŽAREVIĆ Zvonimir, dr. sc., docent

prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

321-702

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

66 i Ured prodekana

V

VARGA Rahaela, dr. sc., docentica

321-724

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

VELKI Tena, dr.sc., izvanredna profesorica, prodekanica za znanost

321-733

321-704

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

50 i Ured prodekana

VIDRANSKI Tihomir, dr. sc., izvanredni profesor

321-741

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

57

VOLNER Hrvoje, dr. sc., docent

321-722

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

27

Ž

ŽIVKOVIĆ ZEBEC Vedrana, dr. sc., viša asistentica

321-758

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

ŽUPAN TADIJANOV Daria, predavačica

321-741

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

57