Prezime i ime

Telefon u uredu

E-mail

Broj ureda

A

AJMAN Hrvoje, dr. sc., asistent

-

hajman@foozos.hr

64

B

BAKOTA Lidija, dr.sc., docentica

-

lbakota@foozos.hr

44

BENČINA Ksenija, viša lektorica

321-745

kbencina@foozos.hr

61

BERBIĆ KOLAR Emina, dr.sc., izvanredna profesorica
prodekanica za nastavu

035/492-641

321-703

eberbic@foozos.hr

47 i Ured prodekana

 

BIJUKOVIĆ MARŠIĆ Mirta, predavačica

321-754

mmarsic@foozos.hr

47

BOGUT Irella, dr. sc., redovita profesorica

321-736

ibogut@foozos.hr

23

BORIĆ Edita, dr.sc., redovita profesorica

-

eboric@foozos.hr

45

BOROVAC Tijana, dr.sc., docentica

321-731

tborovac@foozos.hr

49

BRUST NEMET Maja, dr.sc., docentica

321-742

mbrust@foozos.hr

58

C

CAKIĆ Lara, dr. sc., docentica

321-733

lcakic@foozos.hr

50

CVENIĆ Josip, dr. sc., docent

-

jcvenic@foozos.hr

64

D

DOBI BARIŠIĆ Karolina, dr.sc., asistentica

321-753

kdobi@foozos.hr

62

DUBOVICKI Snježana,dr.sc., docentica
prodekanica za razvojno-stručni rad

321-742

321-705

sdubovicki@foozos.hr

58 i Ured prodekana

Đ

ĐURĐEVIĆ BABIĆ Ivana, dr.sc. izvanredna profesorica

321-751

idjurdjevic@foozos.hr

62

E

ERCEGOVAC-JAGNJIĆ Gordana, viša predavačica

321-744

gercegovac@foozos.hr

60

ERK Mirna, dr.sc., viša predavačica

321-746

merk@foozos.hr

61

F

FLEGAR Željka, dr.sc., izvanredna profesorica

321-747

zflegar@foozos.hr

46

G

GALIĆ Tvrtko, stručni suradnik

-

tgalic@foozos.hr

65

GALZINA Vjekoslav, dr.sc., docent

035/492-644

vgalzina@foozos.hr

-

GLIGORIĆ Igor Marko, dr. sc., poslijedoktorand

035/492-644

igligoric@foozos.hr

-

GREGOROVIĆ Željko, predavač

321-748

zgregorovic@foozos.hr

63

H

HULJEV Antonija, dr. sc. poslijedoktorandica

321-726

ahuljev@fooos.hr

38

K

KARLAK Manuela, dr.sc.,v. asistentica

321-739

mkarlak@foozos.hr

53

KATALENIĆ Ana, dr. sc., poslijedoktorandica

321-749

akatalenic@foozos.hr

63

KELAM Ivica, dr.sc, docent

321-727

ikelam@foozos.hr

23

KIŠMARTIN Irena, stručna suradnica

321-736

ikismartin@foozos.hr

23

KLARIČIĆ Ivana, asistentica

035/492-647

iklaricic@foozos.hr

-

KOLAR-BEGOVIĆ Zdenka, dr.sc., redovita profesorica

321-728

zkolar@foozos.hr

40

KOLAR-ŠUPER Ružica, dr.sc.,izvanredna profesorica

321-728

rkolar@foozos.hr

40

KOVAČEVIĆ Jelena, docentica umjetnosti

321-743

jkovacevic@foozos.hr

59

KRUMES Irena, dr.sc., docentica

035/492-647

ikrumes@foozos.hr

48

KUJUNDŽIĆ Goran, dr.art., izvanredni profesor

321-757

gkujundzic@foozos.hr

35

L

LOVRINČEVIĆ Jurica, predavač

-

jlovrincevic@foozos.hr

13

M

MAJDENIĆ Valentina, dr.sc., docentica

321-755

vmajdenic@foozos.hr

47

MANCE Nina, dr.sc., docentica

321-725

nmance@foozos.hr

48

MARINIĆ Ivana, dr.sc., docentica

321-745

imarinic@foozos.hr

61

MATANOVIĆ Damir, dr.sc., redoviti profesor

d e k a n

321-700

dmatanovic@foozos.hr

27 i Ured dekana

MATIĆ Marina, asistentica

321-753

mmatic@foozos.hr

62

MAYER Lana, dr.sc., docentica

321-738

lmayer@foozos.hr

53

MIRKOVIĆ MOGUŠ Ana, dr.sc., viša asistentica

321-750

amirkovic@foozos.hr

62

MLINAREVIĆ Vesnica, dr.sc., redovita profesorica

321-726

vmlinarevic@foozos.hr

38

MORITZ Ivana, dr.sc., docentica

321-746

imoritz@foozos.hr

61

MOSLAVAC BIČVIĆ Diana, predavačica

321-748

dmoslavac@foozos.hr

63

N

NIKOLIĆ Lidija, dr. sc., docentica

321-744

lnikolic@foozos.hr

60

NUJIĆ Pavao, asistent

321-752

pnujic@foozos.hr

62

O

OTKOVIĆ Petar, asistent

321-741

potkovic@foozos.hr

57

P

PEKO Anđelka, dr.sc., redovita profesorica u trajnom zvanju

321-723

apeko@foozos.hr

29

PERIĆ Mira, redovita profesorica umjetnosti

321-720

mperic@foozos.hr

27

PERKOVIĆ KRIJAN Ivana, dr.sc., znanstvena novakinja

035/492-644

iperkovic@foozos.hr

-

POPOVIĆ Ana, stručna suradnica

321-743

apopovic@foozos.hr

59

POPOVIĆ Željko,mr.sc., profesor visoke škole u trajnom zvanju

321-736

popovic@foozos.hr

23

R

RAČKI Željko, dr.sc., docent

321-735

zracki@foozos.hr

51

RASTOVSKI Dražen, mr.sc., viši predavač

321-740

drastovski@foozos.hr

56

ROMSTEIN Ksenija, dr.sc., docentica

321-730

kromstein@foozos.hr

49

S

SABLIĆ Marija, dr.sc., izvanredna profesorica

321-735

msablic@foozos.hr

51

SEKOL Ivana, dr.sc., docentica

-

isekol@foozos.hr

65

SMAJIĆ Dubravka, dr.sc., docentica

321-725

dsmajic@foozos.hr

48

SOMOLANJI TOKIĆ Ida, dr. sc., poslijedoktorandica

321-729

isomolanji@foozos.hr

49

SVALINA Vesna, dr. sc., docentica

321-737

vsvalina@foozos.hr

52

Š

ŠKUGOR Alma, dr.sc., docentica

321-737

askugor@foozos.hr

52

ŠOŠIĆ Marko, dr. art., docent

321-757

msosic@foozos.hr

35

T

TOKIĆ Ružica, asistentica

321-726

rtokic@foozos.hr

38

TOMAC Zvonimir, dr.sc., docent

321-740

ztomac@foozos.hr

56

TRTANJ Ivana, dr.sc., poslijedoktorandica

321-756

itrtanj@foozos.hr

48

U

UŽAREVIĆ Zvonimir, dr.sc., docent

prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

321-702

zuzarevic@foozos.hr

66 i Ured prodekana

V

VARGA Rahaela, dr.sc., docentica

321-724

rvarga@foozos.hr

63

VELKI Tena, dr.sc., izvanredna profesorica, prodekanica za znanost

321-733

321-704

tvelki@foozos.hr

50 i Ured prodekana

VIDRANSKI Tihomir, dr.sc., izvanredni profesor

321-741

tvidranski@foozos.hr

57

VOLNER Hrvoje, dr.sc., docent

321-722

hvolner@foozos.hr

27

Ž

ŽIVKOVIĆ ZEBEC Vedrana, dr.sc., viša asistentica

321-758

vzivkovic@foozos.hr

48

ŽUPAN TADIJANOV Daria, predavačica

321-741

dzupan@foozos.hr

57