Život i škola je časopis s međunarodnim uredništvom koji objavljuje znanstvene i stručne radove te prikaze knjiga s ciljem unaprjeđenja teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Bavi se poučavanjem, učenjem i nizom drugih važnih tema iz područja društvenih znanosti, a prihvaća radove temeljene na raznovrsnim teorijskim analizama te empirijskim istraživanjima, kako kvantitativnim tako i kvalitativnim.

Časopis Život i škola jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa na području odgoja i obrazovanja te pedagogijske teorije i prakse. Započeo je izlaziti 1952. godine. U početku je imao regionalnu orijentaciju koju je s vremenom nadmašio postavši jedan od vodećih časopisa iz područja društvenih znanosti u Republici Hrvatskoj. Danas Život i škola ima međunarodno uredništvo, a radovi se referiraju u značajnim bazama podataka. Pozivamo sve zainteresirane autore koji se bave predškolskim odgojem, školskom i visokoškolskom izobrazbom da nam pošalju svoje radove na hrvatskom i engleskom ili samo engleskim jezikom.

Radovi trebaju biti tematski usmjereni na prostor nekadašnje Panonije te poticati međusobni dijalog stručnjaka u humanističkim znanostima. Radovi se mogu temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima te se prihvaćaju radovi koji su usmjereni na različite razine istraživanja (pojedinačni slučajevi, manji i veći uzorci). Primaju se isključivo neobjavljeni radovi.